Gyzgyn ykjam ekskawator gidrawlik ekskawatorlarynda pin tapmak

Gysga düşündiriş:

Gurluşyk tehnikasy pudagynda ekskawatorlaryň böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar, bu önüm esasan platforma bilen nebit silindriniň arasyndaky baglanyşykda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt amaly

Gurluşyk tehnikasy pudagynda ekskawatorlaryň böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar, bu önüm esasan platforma bilen nebit silindriniň arasyndaky baglanyşykda ulanylýar.

Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator

* Aýratynlyklar

Önümiň aýratynlyklary we tehniki talaplar (bölek) aşakdaky tablisa degişlidir, müşderiniň standart däl özleşdirmesini hem kanagatlandyryp biler.

Material

Diametri diapazony
/ mm 

uzynlyk aralygy / mm

Temperatura talaby

Induksiýany berkitmek talaby

Mehaniki eýeçilik

Gatylyk

Faceerüsti gatylyk

Gatlak çuňlugy

Dartyş güýji
бb

YieldSuzynlyk
бs

 

 

 

N / mm2

N / mm2

HB

HRC

mm

45

45-185

103-1373

≥690

490

201-269

49-59

2ýokarda

40Cr

45-155

118-1288

≥930

785

235-280

52-60

3-5

42CrMo

45-160

128-1325

≥980

830

248-293

52-60

3-5
Bellik : Temperatura talaplary bir wagtyň özünde ýerine ýetirip bolmaýan mehaniki häsiýetler ýa-da gatylykdyr.

* Hyzmat we artykmaçlyk

1. Hünär
Ösen tehnologiýa, tekiz rulman üstü, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, poslamak aňsat däl, ömri uzak.
2. Gowy hil
Material, ýokary gatylyk, geýmäge garşylyk we ýadawlyk güýji, merkez hem berk berkligi saklaýar, ýokary täsir ýüküni göterip bilýär.
3. Sessiz
Gowy iş, tehnikany utgaşdyrmak bilen işlemek, tehnikanyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak, ses çykarmak has kiçi.

* Zawodymyz

L ANLI 1987-nji ýylda esaslandyryldy, içerki we daşary ýurt gurluşyk tehnikasy pudagynda iň ýokary potensialy bolan iň bäsdeş kärhana boldy.Onda Hefei L ANLI bar
LANLI maşyn öndürýän kärhana, Ltd. .LANLI size iň oňat önümlerimizi we ýokary hilli önümlerimizi berer, esasy maksadymyz siziň bilen umumy ösüş.

Üznüksiz gowulaşmak we tegelek täzelikler arkaly gök güýç has arassa önümçiligi we daşky gurşawy goramak tehnologiýalaryny ösdürýär we optimizirleýär, daşky gurşawy goramak ülňülerini yzygiderli ýokarlandyrýar we çeşmeleri gaýtadan işlemek, gaýtadan işlemek, energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak esasynda daşky gurşawy goramagyň netijeliligini ýokarlandyrýar, daşky gurşawyň bahasyny azaldýar. goramak, çeşmelerden tygşytly peýdalanmagy we zyýansyz bejergini amala aşyrmak, şeýlelik bilen win-win-yň ykdysady we daşky gurşaw peýdalaryny öňe sürmek.

hakda
Zawodymyz
hakda
hakda
hakda
工厂

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň