Gidrawlik ekskawatorlarda halka düşürmek

Gysga düşündiriş:

In engineeringener tehnikasy pudagynda kokpitiň düýbüne ulanylýan bu önüm esasan tigir stoly bilen taksi bazasynyň arasyndaky baglanyşyk meýdanynda ulanylýar.Mundan başga-da, ýel energiýasyny öndürmegiň uly aýlaw platformasynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt amaly

In engineeringener tehnikasy pudagynda kokpitiň düýbüne ulanylýan bu önüm esasan tigir stoly bilen taksi bazasynyň arasyndaky baglanyşyk meýdanynda ulanylýar.Mundan başga-da, ýel energiýasyny öndürmegiň uly aýlaw platformasynda giňden ulanylýar.

Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator

* Aýratynlyklar

Müşderiniň çyzuw talaplaryna laýyklykda dürli halka önümlerini ösdüriň.

Daşarky diametri : Maks 2000mm
Içki diametri : Min 100mm
Galyňlygy : umumy 20mm , 30mm
Material : guýma ging ýasamak , Q235 , Q355
Önüm bazasynyň dizaýny has arassa ýerüsti dizaýny üpjün edýär, hapalanýan çozuş töwekgelçiligini azaldýar we rulman enjamynyň goldawyny gowulandyrýar, esasanam agyr hapalanan gurluşyk tehnikalarynda ulanylanda.

* Hyzmat we artykmaçlyk

1) qualityokary hilli çig mal: ýokary hilli polat bilen işlenýär, tekiz görnüşi.
2) Ajaýyp senet: nepis üweýiş we önümçilik, tekiz ýerleşiş.
3) compokary gysyjy güýç: ýokary temperatura çydap bilýän demir deşik ulanmak, deformasiýa ýok.
4) Hiliň berk barlagy: hünär önümçilik enjamlary, berk synag, "hil" bilen "mukdar" deňagramlylygy.
5) Inçe ýalpyldawuk: emeli kesmek, ýokary hilli proses, tekiz ýüz, gurluş, gabyk ýok.

* Zawodymyz

LANLI 1987-nji ýylda esaslandyryldy, içerki we daşary ýurt gurluşyk tehnikasy pudagynda iň ýokary potensialy bolan iň bäsdeş kärhana boldy.Onda Hefei LANLI bar
LANLI maşyn öndürýän kärhana, Ltd. .LANLI size iň oňat önümlerimizi we ýokary hilli önümlerimizi berer, esasy maksadymyz siziň bilen umumy ösüş.

hakda
Zawodymyz
hakda
hakda
hakda
工厂

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň