Gidrawlik çekiji gazuw enjamy satylýan gyzgyn arzan mini ekskawator hakda pin tapmak

Gysga düşündiriş:

Gurluşyk tehnikasy pudagynda ekskawatorlaryň böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar, bu önüm esasan ösümligiň orta ujy bilen ýag silindriniň arasyndaky baglanyşykda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt amaly

Gurluşyk tehnikasy pudagynda ekskawatorlaryň böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar, bu önüm esasan ösümligiň orta ujy bilen ýag silindriniň arasyndaky baglanyşykda ulanylýar.

Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator

* Aýratynlyklar

Önümiň aýratynlyklary we tehniki talaplar (bölek) aşakdaky tablisa degişlidir, müşderiniň standart däl özleşdirmesini hem kanagatlandyryp biler.

Material

 

Diametri diapazony
/ mm

 

uzynlyk aralygy / mm

 

Temperatura talaby

Induksiýany berkitmek talaby

Mehaniki eýeçilik

Gatylyk

Faceerüsti gatylyk

Gatlak çuňlugy

Dartyş güýji
бb

YieldSuzynlyk
бs

 

 

 

N / mm2

N / mm2

HB

HRC

mm

45

45-185

103-1373

≥690

490

201-269

49-59

2ýokarda

40Cr

45-155

118-1288

≥930

785

235-280

52-60

3-5

42CrMo

45-160

128-1325

≥980

830

248-293

52-60

3-5
Bellik: Temperatura talaplary bir wagtyň özünde ýerine ýetirip bolmaýan mehaniki häsiýetler ýa-da gatylykdyr.

* Hyzmat we artykmaçlyk

Müşderiniň aýratyn talaplaryna, şeýle hem häzirki zaman ösen tehnologiýalaryň utgaşdyrylyşyna görä, häzirki ýerüsti bejeriş usullary esasan şu görnüşlere eýedir:
1) ISO 9227 (GB / T 10125) NSS gaty hrom örtük usulyny kabul etmek, 72 sagadyň dowamynda duz sepmek synagynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler we wagt köne tehnologiýadan has gysga
2) Bankomat B633 standartyna görä, sink örtüginiň we sary sinkiň duz sepmek synagy 96 sagatdan köp bolmalydyr
3) Magni 565 bejergisini ulanyp, duz sepmek synagy 480 sagada ýetdi
4) Elektroforez we duz sepmek synagy 250 sagat ulanyldy
5) surfaceerüsti bejergini ýöriteleşdirip bolýar

*Bu nähili işleýär

Gidrawlik geçiriş, hereketi we güýji geçirmek üçin suwuklygyň basyşynda ýapyk ulgamlary ulanmak Geçirişiň bir görnüşi.Mehaniki energiýany suwuklygyň basyş energiýasyna öwürýär, soňra suwuklygyň basyş energiýasyny mehaniki energiýa öwürýär.Uly şprisiň pistonlary eli bilen iteklenýär. Energiýany porşeniň üsti bilen suwa geçirýän hasa, suwuň basyşy kiçijik şprisden geçip biler. gol çybygynyň we ekskawatoryň mehaniki energiýasyna öwrülýär, degişli hereketi amala aşyrýar.

hakda
Zawodymyz
hakda
hakda
hakda
工厂

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň