Ekskawator gidrawlik ekskawatorlary üçin gulak plastinkasy bilen pin tapmak

Gysga düşündiriş:

Gurluşyk tehnikasy pudagynda ekskawatorlaryň böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar, bu önüm esasan platforma bilen nebit silindriniň arasyndaky baglanyşykda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt amaly

Gurluşyk tehnikasy pudagynda ekskawatorlaryň böleklerini birleşdirmek üçin ulanylýar, bu önüm esasan platforma bilen nebit silindriniň arasyndaky baglanyşykda ulanylýar.

Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator
Satuw üçin iň köp satylýan ekskawator ekskawator

* Aýratynlyklar

Önümiň aýratynlyklary we tehniki talaplar (bölek) aşakdaky tablisa degişlidir, müşderiniň standart däl özleşdirmesini hem kanagatlandyryp biler.

Material

Diametri diapazony
/ mm

uzynlyk aralygy / mm 

Temperatura talaby

Induksiýany berkitmek talaby

Mehaniki eýeçilik

Gatylyk

Faceerüsti gatylyk

Gatlak çuňlugy

Dartyş güýji
бb

YieldSuzynlyk
бs

N / mm2

N / mm2

HB

HRC

mm

45

45-185

103-1373

90690

90490

201-269

49-59

2ýokarda

40Cr

45-155

118-1288

30930

85785

235-280

52-60

3-5

42CrMo

45-160

128-1325

80980

≥830

248-293

52-60

3-5
Bellik :Temperatura talaplary bir wagtyň özünde ýerine ýetirip bolmaýan mehaniki häsiýetler ýa-da gatylykdyr.

* Hyzmat we artykmaçlyk

Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda häzirki ýerüsti bejeriş usullary:
1) Gaty hrom örtük ISO ISO 9227 (GB / T 10125) NSS usuly 72 sagat duz sepmek synagynyň talaplaryna laýyk gelýär.
2) Sink örtük, sary sink duz sepmek synag talaplary, ATM B633 standartyna laýyklykda 96 sagat.
3) MAGNI 565 bejergisi , duz sepmek synagy 480 sagada ýetýär.
4) Elektroforez , duz sepmek synagy 250 sagada ýetýär.
5 surface surfaceerüsti bejergini ýöriteleşdirip bolýar.

* Zawodymyz

LANLI 1987-nji ýylda esaslandyryldy, içerki we daşary ýurt gurluşyk tehnikasy pudagynda iň ýokary potensialy bolan iň bäsdeş kärhana boldy.Onda Hefei LANLI bar
LANLI maşyn öndürýän kärhana, Ltd. .LANLI size iň oňat önümlerimizi we ýokary hilli önümlerimizi berer, esasy maksadymyz siziň bilen umumy ösüş.

Häzirki wagtda Hytaýyň dünýä ugruna gitmegi bilen, Wuxi Blue Power Intelligent Equipment Co., Ltd. geljege bolan ynamdan doly.Birinji derejeli enjamlar, tehnologiýa, ylmy dolandyryş we ajaýyp topar bilen ýokary hilli önümler her dürli kynçylyklary ýeňip geçýär.Dostlaryň köpüsiniň, şeýle hem gök güýç intellektiniň janlylygyndan doly bolan “Blue Power” -iň ähli kärdeşleriniň tagallalary bilen size ertiriň ajaýyp boljakdygyna berk ynanýarys!

hakda
Zawodymyz
hakda
hakda
hakda
工厂

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň